Procházka krajinou řeky Odry

Prvním 16 kilometrovým výšlapem v roce 2024 přivítal turistický kroužek jarní počasí a vyrazil do malebné přírody CHKO Poodří. Začátek pěší túry skupiny, která čítala 22 členů, byl na vlakovém nádraží ve Studénce. Odkud nás modrá turistická trasa vedla až do Jistebníku. Cestou se střídal jeden rybník za druhým, proto jsme mohli pozorovat hejna nejrůznějších vodních ptáků. Mezi nejčastější zástupce patřili racci, labutě a divoké husy. Probouzející se, často zatopená a podmáčená, jarní příroda lužního lesa kvetla všemi barvami a obdivovat jsme tak mohli především blatouchy, sasanky a prvosenky, známé spíše pod názvem petrklíč. Po příjemné obědové přestávce v Jistebníku, která proběhla v cukrárně U Evičky  nebo v restauraci U Matějů, jsme pokračovali dále do našeho cíle, který byl v Polance nad Odrou. Charakter cesty se příliš nezměnil a procházka nadále vedla krásnými stezkami uprostřed lužních lesů a částečně také národní přírodní rezervací Polanská niva. Příjemně unavení jsme v plánovaném čase dorazili na vlakovou zastávku do Polanky a s nadšením plánovali další turistický výlet, který povede 1. května na beskydskou horu Smrk. Děkujeme všem účastníkům výletu za příjemně strávenou aktivní neděli.

Mgr. Jakub Machel, Mgr. Jana Divilová