Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Projekt Cizí jazyky pro všechny je u konce (Erasmus+)

Projekt s názvem Cizí jazyky pro všechny, 2017-1-CZ01-KA101-035242, který byl zaměřený na klíčovou aktivitu KA1 – vzdělávání pracovníků mateřských, základních a středních škol v zahraničí, je u konce.
Pedagogové během svých mobilit načerpali zkušenosti v zahraničí, zdokonalili se v jazykových dovednostech a také získali spoustu nových poznatků na metodickém kurzu, který byl věnován výuce anglického jazyka na 1. stupni.
Podařily se nám naplnit cíle projektu. Škola se nově zapojila do mezinárodních projektů v rámci platformy www.etwinning.net s anglicky mluvícími zeměmi. Dále se obohatily a zpestřily vyučovací hodiny anglického jazyka na 1. stupni s využitím naší jazykové učebny. Nově dokonce vznikl kroužek eTwinningová angličtina pro 2. stupeň, což je vnímáno jako přesah tohoto projektu.
Naše škola také uskutečnila ukázkové hodiny anglického jazyka včetně zájmových útvarů pro širokou veřejnost. Tento projekt se nám podařil šířit také v rámci prezentace na významných akcích pořádané Domem zahraniční spolupráce.
Získání grantu z projektu Erasmus+, který je spolufinancován Evropskou unií, hodnotíme velmi pozitivně a vnímáme ho jako velký přínos pro naši organizaci. V současné době je naše škola zapojena do projektu Cizí jazyky a ICT, který je rovněž pod záštitou Erasmu+.

Více zde

Mgr. Klára Střížová

eu