Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s ostravskou společností Nebuď oběť, která se zaměřuje na problematiku kyberšikany. V minulosti děti absolvovaly přednášky pana Látala, projektový den, uskutečnila se beseda pro rodiče a také učitelé byli proškoleni.
Letos jsme se zapojili do projektu Kyberšikana má červenou. Dva první říjnové pondělky lektor proškolil šest tříd ve dvouhodinových blocích. Děti měly možnost dozvědět se, jak bezpečně využívat moderní technologie a s jakými riziky se mohou při používání internetu setkat. Věříme, že i přes nepříznivou situaci budeme moci v projektu pokračovat.

                                                                   Mgr. Renata Schreierová, školní metodička prevence