Projekt Ovoce do škol

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu Ovoce do škol. O tom, že je mezi žáky oblíbený, svědčí nejen jejich zájem o zdravé svačinky, ale také verva, s níž se pustili do akce, která ho završuje. Právě proto si čtvrťáci a páťáci přinesli v pátek 22. května do školy ovocné a zeleninové saláty. Musíme uznat, že opravdu nelenili, protože nejen paní učitelky, ale i děti samotné byly zaskočeny jak jejich množstvím, tak pestrostí barev, tvarů, vůní a chutí. Všechny smysly byly v pohotovosti! Takovéto příjemné posezení vybízelo k popovídání si o tom, jaké místo má a jaké by měla mít zelenina spolu s ovocem v našem jídelníčku. Ukázalo se, že u většiny žáků významné, jelikož došlo i na roztomilou roztržku o poslední kousíčky. Tento projektový den měl mezi dětmi pozitivní ohlas, a tak se rozhodly, že potenciálu zdravých plodů využijí naplno. Akce tedy zanechala stopu i ve vyučování následujícího týdne, konkrétně v hodinách výtvarné výchovy. Žáci 4. třídy se rozhodli zachytit krásu ovoce nejen zvenčí, ale i zevnitř. Kreslili, ukousávali, kreslili, ukousávali, až se dokreslili a dojedli k výsledné malbě. Žáci 5. třídy zase využili zajímavého a neopakovatelného vzezření těchto plodů k vytvoření portrétů. Inspirovali se totiž prací Giuseppa Arcimbolda. O tom, zda se jim výtvarná díla vydařila, se můžete přesvědčit na vlastní oči, jelikož od tohoto týdne zdobí chodby naší školy.

Mgr. Ludmila Volná