Projekt Tak šla historie

Školní projekt „Tak šla historie, 20. století očima žáků VIII. a IX. třídy“ jsme letos rozšířili. Přidali se i žáci VI. a VII. třídy, kteří probírají starší historická období. Cílem projektu je rozšířit historické povědomí mládeže.

Uskutečněné aktivity:
Žáci VI. třídy se seznamují v dějepise s obdobím pravěku a starověku. Informace získané v hodinách si upevnili v dalších předmětech a na jiných akcích, někdy si mohli prožít určitou dobu přímo „na vlastní kůži“. Učivo o pravěku bylo doplněno ukázkami z čítanky, které byly vybrány z různých encyklopedií a z beletrie pro děti. Každý žák se naučil báseň o pravěku a přednesl ji spolužákům. Ve výtvarné výchově si děti zahrály na pravěké malíře a ve skupinkách tvořily velkoformátová díla inspirovaná jeskynními malbami. Několikrát jsme se vydali do Opavy, kde jsme se zúčastnili oblíbených animačních programů pořádaných organizací OKO. V kostele sv. Václava jsme se ocitli mezi pravěkými živočichy v životní velikosti v rámci výstavy Giganti. V učivu o starověku děti nejvíce zaujaly řecké báje, které jim vyučující předčítala. Na internetu si našly informace o řeckých bozích a dalších bájných živočiších, zpracovaly z nich referát, který doplnili vlastnoručně namalovaným obrázkem. To každý žák prezentoval před spolužáky.
Žáci VII. třídy se zaměřili na stavební slohy románský, gotický a renesanční. Ve výtvarné výchově kreslili různými technikami stavby i znaky staveb, iniciály. Na výletě v Praze pak přímo podle typických znaků staveb určovali stavební sloh a prošli historické centrum města. Absolvovali exkursi v Národním divadle v Praze. Další historická procházka s průvodcem je čeká na konci června v Krnově. Navštíví také židovskou synagogu a vyhlídkovou věž radnice.

I žáci VIII. třídy se zaměřili ve výtvarné výchově na stavební památky. Stejně jako sedmáci, ale v jiném termínu, byli na prohlídce Národního divadla a prošli se historickým centrem Prahy. V hodinách výtvarné výchovy zpracovávali učivo o stavebních slozích. Obrázky staveb z období secese a historismu zdobí prostory školy. Také se pokoušeli o malování ve stylu impresionismu a kubismu. Učivo dějepisu bylo doplněno zhlédnutím některých dílů z cyklu Slavné dny.

Žáci IX. třídy se zúčastnili Dne veteránů – pietního aktu na místním hřbitově, v rámci výuky dějepisu zhlédli různé dokumentární filmy o dějinách 20. stol, také hrané filmy pojednávající o událostech 20. stol. Vyvrcholením školního projektu byla exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni a do Darkoviček.
V rámci výuky ruského jazyka vypracovali referáty o významných památkách Moskvy a Petrohradu, diskutovali o blokádě Leningradu (Piskarevský hřbitov), havárii v Černobylu. Své práce prezentovali na nástěnce v učebně ruštiny.
Zapojili jsme se do Propagační a vzdělávací kampaně „Husovy stopy“ organizované spolkem České studny. Před sborovnu jsme nalepili samolepky ve tvaru velkých husích stop, kde na konci je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“ Letošní rok 2015 je významný, protože na něj připadá výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Seznamujeme žáky s historickými fakty o Husově životě, ale především s jeho nadčasovým odkazem, který spočívá v lásce k pravdě, úctě k lidem.

Mgr. Blažena Wertichová, Mgr. Radek Hulva, Mgr. Renata Schreierová