Projektový den „Ovoce do škol“

V pátek 22. května proběhl na 1. stupni projektový den „Ovoce do škol“. Žáci si donesli ovocné a zeleninové svačinky, saláty, džusy apod. Děti si měly v rámci zdravé výživy uvědomit, jak je důležité pro naše zdraví jíst ovoce a zeleninu, která obsahuje hodně vitamínů nezbytných pro jejich růst a také to, že stále na ně ve svém jídelníčku zapomínáme. Žáci 2. a 3. třídy pracovali v rámci prvouky na kolážích, kdy z časopisů vystřihovali obrázky a řadili je do správných políček, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu. Žáci 2. třídy navíc obrázky ovoce rozdělovali do příslušných políček na peckovice, malvice a bobule a zeleninu dělili na listovou, kořenovou, cibulovou a plodovou. Vedli si velice dobře. Začátkem června nás ještě čeká výstavka prací žáků 1. stupně na toto téma, která bude umístěna na chodbách v prostorách školy.

Mgr. Dagmar Bumbálková