Průběh zápisu do 1. třídy, rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

20. ledna 2015 jsme v naší škole přivítali budoucí prvňáčky. V doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů, přišlo k zápisu 29 dětí. V níže přiloženém Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání jsou uvedeny rovněž děti, jejichž zákonní zástupci ještě zvažují či budou žádat o odklad školní docházky. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní učitelky 1. stupně – Mgr. Dagmar Bumbálková, Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Martina Mrkvanová, Mgr. Klára Střížová, Mgr. Ludmila Volná a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Za skvělou organizaci zápisu patří paním učitelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do 1. třídy. Děti kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku či zazpívaly písničku, zkoušely zavázat tkaničku nebo pověděly něco zajímavého o sobě.

Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto setkáních děti poznají prostředí základní školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní družinu, vyzkoušejí si také práci v lavicích, seznámí se s novými kamarády a poznají svou paní učitelku. Na posledním setkání rodiče obdrží informace o potřebách a pomůckách pro budoucí prvňáčky. Podrobná organizace jednotlivých Školiček bude včas zveřejněna na webu školy a v příslušných mateřských školách.

Těšíme se na viděnou!

PaedDr. Ivana Pavlíková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání