První den, první krok, první setkání…

První den, první krok, první setkání doprovází často nejistota a obavy. Aby těmto nepříjemným pocitům předešli, navštívili brumovičtí adepti na hodnost žák šesté třídy neplachovickou školu již ve čtvrtek 22. června. Zdatnými průvodci a průvodkyněmi jim byli po celé dopoledne naši páťáci. Připravili pro ně zábavné sportovní, vědomostní i digitální aktivity. Provedli je školou a utvrdili v tom, že zdejší chodby nejsou tak spletité, jak se návštěvníkům na první pohled zdají. Žáci z Brumovic poznali tedy nejen školu samotnou, ale především budoucí třídní učitelky, s kterými mohli na jednotlivých stanovištích zapříst řeč. První den, první krok, první setkání tedy 4. září zvládnou s lehkostí a s úsměvem.

Mgr. Ludmila Volná