Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Recyklohrátky

V rámci projektu Třídíme odpad jsme pro druháky a třeťáky pozvali do školy odborníci na EVVO, konkrétně na recyklohrátky. Paní ze SVČ Opava připravila dětem jedinečný zážitkový program, který zpestřil celé vyučovací dopoledne. Kromě jiných aktivit jsme při autentické zvukové nahrávce lesa odpočívali se zapojením naší fantazie, zasadili jsme papírové stromečky do lesní školky a řešili neplechu v lese. V druhé části přišel čas na nekončící otázky a úklid lesa. Odpadky jsme se snažili dále využít a když už to nešlo, nosili jsme je na správné místo. A to na charitu, sběrný dvůr, kompost či do příslušné popelnice. Na závěr jsme se rozloučili a samozřejmě poděkovali.

Mgr. Tereza Pethsová