Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Rytmika

Ve školní družině i letos mohly děvčata 1. – 5. třídy navštěvovat kroužek rytmiky. Nacvičovaly jsme správné držení těla, různé krokové variace, rozvíjely smysl pro rytmus. Tančily jsme v Opavě, vystoupily pro seniory v Neplachovicích i na Dni učitelů ve škole. Blížící se konec školního roku je pro děvčata z tohoto kroužku vždycky náročnější. V okolí se s blížícím létem organizují různé kulturní akce, na kterých vystupují děti MŠ a ZŠ. Letos jsme s děvčaty nacvičily tanec kočky, který jsme kromě již zmíněných akcí předvedly také 11.6. na otvírání zámecké sezóny v Neplachovicích, 18. 6. na pivních slavnostech v Holasovicích a 19.6. na akci Sokola Neplachovice. I když se jednalo vždy o víkend, děvčata přijela a zatančila. Odměnou jim byly různé pochutiny a hlavně velký potlesk diváků.

Černohorská Marie