Sázíme stromy

Stromy jsou zdrojem kyslíku, pohlcují oxid uhličitý, zvlhčují klima a jsou zdrojem potravy i mnoha léčivých látek. Přesto každý rok zmizí ze Země zalesněná plocha o velikosti poloviny České republiky. Snaha tento trend zvrátit se daří hlavně v České republice, kde je zalesněna třetina území. Díky lesnímu hospodářství a mnoha agenturám podílejících se na opětovném zalesnění stoupá množství původních dřevin i nadále.

Svou troškou do mlýna jsme chtěli přispět i my, proto jsme se 4. 11. vydali s malou skupinkou žáků do Opavy, abychom s neziskovou organizací Sázíme stromy vysadili pár stromů a keřů. Žáci si vyzkoušeli všechny činnosti od vykopání sázecí jámy, přes stříhání ochranného pletiva až po zatloukání opěrných kůlů. Ačkoliv skupinku tvořila samá děvčata, náročné práce se nezalekly a všechny úkony skvěle zvládly. Budeme doufat, že se nejen námi vysázeným stromům bude dobře dařit a námi vynaložené úsilí se vrátí v podobě dobrého pocitu, že jsme pro přírodu něco udělali.

Mgr. Radek Hnilica