Škola v přírodě 1. – 5. června

Po příjezdu ke středisku byli žáci rozděleni do tří skupinek bez ohledu na věk. V těchto družinkách probíhala jejich práce v odpoledních a večerních hodinách po celou dobu pobytu. V dopoledních hodinách jsme využili příznivého počasí k uskutečnění výletů do okolí. V úterý jsme se vydali na Zlatorudné mlýny. Zkušený průvodce nás seznámil s historií těžby zlata. Děti si zde mohly vyzkoušet jeho rýžování a výsledky svého snažení si mohly odnést domů. Ve středu jsme navštívili jeskyně Na Pomezí a město Jeseník. Ve čtvrtek jsme šli do Zlatých Hor, kde děti utratily své poslední peníze.
V průběhu školy v přírodě probíhal motivační program „Doba ledová“. Po odpoledním klidu byla dětem promítnuta část filmu, ke které následovaly tematicky zaměřené hry. Činnosti byly zaměřeny na zlepšování fyzické kondice dětí, rozvíjely jejich kreativitu, myšlení, postřeh, pohotovost a především spolupráci ve skupinkách, kde silnější pomáhali slabším. Aktivity probíhaly vždy pod dohledem zkušených vedoucích, kteří své týmy neustále podněcovali k vyšším a lepším výkonům.
Úžasný týden uprostřed překrásné přírody byl ukončen ve čtvrtek večerní diskotékou spojenou s vyhodnocením celého průběhu školy v přírodě. Všichni žáci se vždy zapojovali do aktivit s velkým nasazením, po celou dobu jsme nemusely řešit žádné kázeňské přestupky  🙂

Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Klára Střížová

V pátek bylo rozloučení se střediskem Maya a cesta domů. Před školou na nás čekali rodiče. Moc se na nás těšili a my zase na ně. Tomáš Varšo

Ve čtvrtek jsme byli na výletě ve městě Zlaté Hory. Úplně nejlepší byla večerní diskotéka. Bylo to prostě super. A všichni jsme brečeli, ale štěstím. Rozálie Quisová

Škola v přírodě byla super a moc se mi líbily výlety i hry, které pro nás připravili vedoucí. Snad tam pojedeme i příští rok. Natálie Bakšová

V úterý jsme se jeli podívat do Zlatorudných mlýnů. Mohli jsme si vyzkoušet rýžování zlata.Patrik Snášel

<div id=“iframe“><iframe src=“https://www.youtube.com/embed/kXlp_6mkv_k“ height=“120″ width=“180″ allowfullscreen=““ frameborder=“0″></iframe></div>