Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

První setkání předškoláčků

Ve čtvrtek 4. dubna proběhl na naší škole Zápis do první třídy. V letošním roce bylo zapsáno 26 dětí. Pro naše nejmladší žáčky každoročně připravují paní učitelky pravidelná setkání. Budoucí prvňáčci mají možnost poznat prostředí nové školy. První setkání předškoláčků proběhlo v úterý 16. dubna. Děti se u šaten rozloučily se svými rodiči a statečně kráčely do své budoucí třídy. Usadily se do lavic a se zatajeným dechem očekávaly, co si pro ně paní učitelka připravila. Společná práce začala na koberci, kde se seznámily s třídní učitelkou a se svými budoucími spolužáky. Po vyslechnutí pohádky „Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu“ je čekal první těžký úkol – seřazení obrázků vyslechnutého příběhu a převyprávění pohádky. Zadaný úkol splnili na jedničku. Následovala zasloužená svačinka. Práci v lavicích si vyzkoušeli při hledání cesty štěňátka k misce s vodou. Zábavné odpoledne zakončila pohybová hra „Stromeček, hříbeček“.

Mgr. Ivana Kořistková