Školička – setkání předškoláčků

Čas od času se v životě objeví mezník, který je třeba překonat. Jedním z nich je bezpochyby i začátek školní docházky, který může být vedle zvědavosti doprovázen i obavami. Proč je tedy nezmírnit? Proto i v letošním školním roce ZŠ a MŠ Neplachovice uspořádala setkání předškoláčků – tentokrát s názvem O zvědavém štěňátku.
Na prvním setkání, které se uskutečnilo 15. 4. 2015, si rodiče se svými dětmi mohli prohlédnout školní družinu, jídelnu, sborovnu, pracovnu výchovného poradce, tělocvičnu a třídy na nižším stupni. Některé prostory jim však prozatím zůstaly z důvodu rekonstrukce toalet skryty. O nic však nebudou ochuzeni – druhá část prohlídky školy proběhne 1. září. Poté na děti čekala premiérová vyučovací hodina, během níž se seznámily se svou budoucí paní učitelkou Ivanou Kořistkovou. Vyslechly si pohádku, hledaly a počítaly pejsky, procvičovaly pojmy „více, méně“, pomáhaly štěňátku v bludišti najít cestu k vodě, a dokonce vytleskávaly slova podle počtu slabik.
I druhé setkání z 29. dubna se neslo v pohádkovém duchu. Děti hledaly rozdíly v obrázcích, vystřihovaly a nalepovaly do prázdných políček správné části, pokusily se obtáhnout pejska jedním tahem, rozlišovaly stopy domácích zvířat a povídaly si o jejich potravě. A jelikož se říká, že nejdříve je na řadě práce a teprve potom zábava, došlo i na oddechové chvilky, které žáčkům umožnily lépe se poznat. A věřte, že ti jich náležitě využili.
Naposledy se děti sešly 13. května. A aby se neučily jen ony, úkoly dostali protentokrát i rodiče. Byli totiž informováni o pomůckách pro 1. třídu, které je třeba pořídit, a o průběhu prvního dne ve školním roce 2015/2016. Předškoláčci si pak vyslechli svoji poslední pohádku, popovídali si o pejscích a pak se pustili do jejich výtvarného zpracování. To, že ostych se pomalu vytratil, dokazuje i vášnivá diskuze dětí o jejich vysněném povolání, která se rozpoutala během svačinky. O krásný závěr letošních školiček se zasloužili sami školáčci. Své paní učitelce a budoucím spolužákům zarecitovali krásné básničky, které si pro ně doma nebo ve školce připravili.
Svou první zkušenost se školní docházkou zvládli školáčci na jedničku. Nejen na ně, ale i na jejich novou paní učitelku a rodiče tedy nyní čeká radostné období plné nových objevů. A my jim už teď držíme palce.

Mgr. Ivana Kořistková, Mgr. Ludmila Volná