Školní akademie

V neděli 5. května 2013 se konala tradiční školní akademie pod názvem „Muzikál ze základní“. Nápad pojmout akademii jako průběh školního roku byl prostě skvělý.

Ale vraťme se na začátek. Jednotlivé třídy nejprve nacvičovaly svá vystoupení samostatně. Na pódiu se pak setkávali při společném secvičení žáci 1. stupně, 2. stupně i školní družiny. Najednou se děti potkávaly trochu jinak než pouze o přestávkách na chodbě, nebo na obědě se spolužáky z jiných tříd. Úsilí všech vyvrcholilo na generální zkoušce v pátek 3. května a samozřejmě pak v neděli 5. května v prostorách kina Holasovice. Všichni žáci se na samotné vystoupení moc těšili.

Celkem se podařilo připravit 24 různých vystoupení, jejichž dokonalé ozvučení po celou dobu představení bedlivě sledoval pan Karel Vaněk, za což mu patří velké poděkování. Velké uznání patří také paní učitelce Blaženě Wertichové, která celou akademii režírovala a koordinovala, panu učiteli Leonu Vašinkovi za vedení pěveckého sboru a moderátorské dvojici Barboře Kramné a Aleně Zipsové, která s profesionálním přehledem plné kino diváků celým školním rokem provázela.

A jak tedy celý školní rok probíhal?

 

ZÁŘÍ – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

píseň Rebelka – pěvecký sbor

tanec na píseň Jožin z bažin – rytmika školní družiny (vede M. Černohorská)

píseň Dobrodružství s bohem Panem – pěvecký sbor
tanec na píseň Letní láska – 5. třída

   ZÁŘÍ – DEN JAZYKŮ

báseň Angličané – David Volný (nacvičila Mgr. R. Schreierová)
anglická píseň The Wall – 6. třída (nacvičila Mgr. I. Vaňková)

pohybová skladba Jak se baví děti v různých zemích – 1. A (nacvičila Mgr. M. Špičáková)

    PROSINEC – ŠKOLNÍ DISKOTÉKA

tanec s akrobacií – 3. třída (nacvičila Mgr. J. Jurčíková)
zumba – 9. třída
píseň Pijte vodu – pěvecký sbor

Pohádky O Červené karkulce, Kuřátko a obilí, Paleček a jeho kamarádi
1. B (nacvičila Mgr. I. Kořistková)

 ÚNOR – SVÁTEK ZAMILOVANÝCH

Píseň Láska je láska – pěvecký sbor


Muzikál Romeo a Julie – 4. třída (nacvičila Mgr. D. Bumbálková)


Píseň V jednym dumku, hra na kytary – 3. třída (nacvičila Mgr. J. Jurčíková)

BŘEZEN – DEN UČITELŮ

scénka Učitelův sen – dramatický soubor Bavidlo (vede Mgr. B. Wertichová)
vystoupení mažoretek na píseň Ňam, ňam, Bobík – Aneta Holíková a Eliška Rychtová
z 2. třídy

DUBEN – JARO ?

písně Budeme si zpívat, Zvonky a Jaro dělá pokusy – sbor 1. stupně
(vede Mgr. M. Mrkvanová)

KVĚTEN – ŠKOLNÍ AKADEMIE

módní přehlídka – 7. třída (nacvičila Mgr. K. Baronová)

ČERVEN – KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Recitace První dopis z prázdninového tábora – Kristýna Šreková
píseň Křídla z mýdla – pěvecký sbor
závěrečná píseň Žijem len raz – pěvecký sbor

Úsilí všech učitelů i samotných žáků určitě můžeme ohodnotit vysvědčením
se samými jedničkami!!!

Děkuji všem.
Ivana Pavlíková