Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

V neděli 12. června 2022 v odpoledních hodinách se uskutečnilo pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského. Krátce před zahájením slavnosti se děti sešly v hodovní síni knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích. Jejich rodiče, prarodiče, sourozenci a známí zaujali připravená místa ve slavnostním sále, kde nedočkavě očekávali vystoupení nejmladších žáků naší školy. Čestnými hosty byli pan Ing. Václav Volný, starosta obce Holasovice, paní Dana Schreierová, starostka obce Neplachovice, a PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Neplachovice. Přítomné přivítala paní knihovnice Helena Dehnerová a pozvala malé čtenáře ke složení slibu. Po dřevěných schodech trochu nejistě se zatajených dechem vystoupali nejdříve prvňáčci a za zvuku písně také král Knihoslav I. Nastoupené panoše vyzval, aby prezentovali čtenářské dovednosti, které si osvojili v průběhu první třídy. Přestože pohled na zaplněnou knihovnu vzbuzoval v žáčcích obavy, statečně přečetli připravené texty. Po složení slibu byli mečem pasováni na rytíře a rytířky Řádu čtenářského. Slavnostní den pokračoval na zahradě za knihovnou. Společenství severských pánů si připravilo pro všechny pasované čtenáře putování středověkem se spoustou zajímavých úkolů. Zábavné odpoledne se stalo odměnou za celoroční práci v průběhu první třídy.

Mgr. Ivana Kořistková a Mgr. Hana Grigorová