Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

Školní rok uběhl jako voda a naši žáci si na letní prázdniny opět odnášejí spoustu zážitků z pestrých školních akcí, které prožili spolu se svými učiteli a spolužáky. Měsíc červen byl doslova nabitý společnými aktivitami jako např. dětský den, sportovní dopoledne, školní výlety, olympijské dny a mnohé další.
Na konci školního roku se  hodnotí výsledky celoroční práce žáků. Jsem ráda, že pochvaly a ocenění mnohonásobně převyšují kázeňská opatření. Třídní učitelé navrhli za sportovní reprezentaci školy 12 žáků na pochvalu ředitelky školy. Jsou to: Matěj Dehner (7. A), Marek Kurowski (7. A), Mikuláš Serdel (7. A), Matěj Vrbický (7. A),  Oliver Trent Bucháček (7. B),  Ondřej Čapek (7. B), Michael Novák (7. B), David Pietroň (7. B), Jakub Šmarda (7. B), Albert Vávra (7. B), Michal Šrek (8. A) a Jiří Seipel (8. B) za práci ve školní knihovně a pomoc při organizaci sportovních akcí pro 1. stupeň.
Výborných žáků je daleko více, svědčí o tom i skutečnost, že na konci tohoto pololetí bylo uděleno 124 pochval třídního učitele. Třídní učitelky 9. A a 9. B Mgr. Nikola Machelová a Mgr. Renata Schreierová ocenily medailí žákyně a žáky, kteří po celou dobu školní docházky reprezentovali školu nebo se aktivně podíleli na organizaci třídních a školních akcí. Z 9. A to jsou tito žáci: Markéta Ambrůzová, Kateřina Kořistková, Josef Lubeník, Jakub Malý, Adéla Polišenská, Richard Quis a Jan Rys, z 9. B pak Tereza Bilíková, Irena Bolíková, Tereza Gajdáčová, Denisa Herberová a Aneta Keleová. Všem oceněným  žákům gratuluji.
V závěru slavnostního ukončení školního roku se žáci 9. tříd rozloučili se všemi vyučujícími a při posledním vstupu do budovy základní školy je doprovodili prvňáčci. Milí deváťáci, přeji vám úspěšný start do další etapy vašeho života, málo překážek a mnoho štěstí!

Máme za sebou dva náročné roky a před sebou další, který pravděpodobně snadný nebude. O to víc je důležité „dobíjet baterky“. Proto přeji všem rodičům a zaměstnancům školy zaslouženou dovolenou a dětem nádherné prázdniny.

PaedDr. Ivana Pavlíková