Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

„eTwinningové“ Vánoce neznají hranice

I takovýmto prohlášením by se dalo zhodnotit úsilí žáků páté třídy, kteří advent zasvětili výrobě vánočních přání pro své vrstevníky. V hodinách dílny psaní usilovně hledali co nejvýstižnější a nejupřímnější formulaci svého přání, v praktických činnostech vtiskli své barevné čtvrtce nejen formu, ale také punc originality.  A proč je v souvislosti s nejkrásnějšími svátky v roce řeč o hranicích? Právě ty totiž musely být překročeny, aby se vánoční přání dostala do rukou adresátů ze Základné školy Wolkerova v Bardejově na Slovensku. Nejinak tomu bylo i v opačném případě, přesněji řečeno v opačném směru. I naši žáci obdrželi od svých slovenských spolužáků vánoční přání plná pozitivních příslibů pro rok 2020. Touto přátelskou aktivitou bylo završeno seznámení žáků partnerských škol, jehož cílem je další spolupráce v navazujících projektech, které budou realizovány díky platformě eTwinning. A my se na ně již nyní těšíme!

Mgr. Ludmila Volná