Vánoce s Žárovičkou

Když Žárovička vymýšlela další aktivitu pro své spolužáky, vánoční tématika byla jednohlasně zvolena. Jenže jak to pojmout? Vrhli jsme se na plánování projektového dne, který jsme nazvali Vánoce s Žárovičkou. Každá třída si v pondělí 21. prosince prošla pěti stanovišti. Prezentace o vánočních tradicích byla doplněna pouštěním lodiček a rozkrajováním jablíček. Děti si povídaly, jaké tradice dodržují ve svých rodinách. Na dalším stanovišti si vyrobily vánoční přání z papíru. Když přišla řada na koledy, museli žáci napínat uši, protože jejich úkolem bylo doplnit text koled. Poskládat puzzle se zdálo být jednoduché, ale nakreslit a správně rozstříhat své vlastní už bylo náročnější. Na dalším stanovišti byl úkol jasný, pohodlně se usadit na koberci a sledovat Shrekoledu. Žáci pak odpovídali na kvíz, který prověřil, jak všechny tahle pohádka zaujala.

Věřím, že děti odcházely ze školy spokojeny a odnesly si příjemné zážitky. Velký obdiv patří žákům z Žárovičky, kteří dokázali tento velmi zajímavý den zorganizovat.

Mgr. Klára Střížová