Vánoční sbírka pro nemocné dětí

Základní škola Neplachovice pořádá do 24. listopadu 2023 vánoční sbírku hraček a výtvarných potřeb pro hospitalizované děti dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě a v Krnově a dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě. Všem dárcům děkujeme.