Velikonoce ve Slezském venkově

Naši nejmenší z prvních tříd měli jedinečnou příležitost poznat krásy a tradice Slezského venkova díky návštěvě muzea v Holasovicích. Tento nevšední zážitek jim otevřel dveře do světa, kde se tradice a zvyky prolínají s každodenním životem, a to zejména během velikonočních svátků. Děti se zde seznámily s tím, jak se Velikonoce slaví na venkově a odkryly tak část našeho kulturního dědictví, které je tak důležité uchovávat a předávat dalším generacím.
V rámci animačního programu bylo pro naše žáčky připraveno několik zajímavých aktivit, které je nejen bavily, ale také vzdělávaly. Jednou z nich bylo vyrábění velikonočních přání, kde každé dítě mohlo projevit svou kreativitu a poslat kousek velikonočního veselí svým blízkým. Dále děti s nadšením skládaly tematické puzzle a zapojily se do různých velikonočních úkolů, které pro ně byly připraveny. Tyto aktivity jim umožnily nejen lépe pochopit velikonoční tradice, ale také prohloubit spolupráci a soudržnost ve třídě. Jako vrcholné zakončení této nezapomenutelné návštěvy byly všechny děti odměněny malými velikonočními zajíčky a sladkými pochoutkami. Tato gesta byla nejen vyjádřením díků za jejich zapojení a nadšení během celé exkurze, ale také symbolickým předáním velikonočních tradic, které jsou v naší kultuře tak důležité. Tento den byl pro naše první třídy nejen poučný, ale především plný radosti, smíchu a nezapomenutelných zážitků, které si z muzea Slezský venkov odnesly. Děkujeme.

                                                                                                 Třídní učitelky prvňáčků