Vesmírné dopoledne u třeťáků

Ve třetí třídě se poprvé setkáváme s tímto obsáhlým tématem z neživé přírody. Učivo o vesmíru se prolíná všemi předměty, je také tajemné a zajímavé, proto jsme mu věnovali celé úterní dopoledne. Začali jsme metodu Sněhové koule, kterou jsme odzkoušeli společně poprvé a nutno říci, že se velmi osvědčila. Podobně jako u projektového dne Olympijské hry jsme využili barevné papírové složky, do kterých jsme lepili, vyplňovali, stříhali… Pro lepší pochopení učiva jsme zhlédli několik vesmírných naukových videí. Bez interaktivní tabule, piana, tematických knih a názorných pomůcek, v tomto případě modelů Země, Slunce a Měsíce, bychom se ve výuce už neobešli. Astronomové se z nás sice nestali, ale úterý jsme si užili a určitě si něco i zapamatovali. K tomuto tématu se budeme společně vracet zase až v páté třídě.

Mgr. Tereza Pethsová