Vystoupení pěveckého sboru Motýlci a kroužku Rytmika při ŠD

Setkání seniorů…

Čas běží jako zběsilý, ale v Neplachovicích se každý měsíc opětovně scházejí senioři, aby si popovídali a popřípadě shlédli své vnuky a vnučky – co se zase naučili? Jelikož nedávno proběhla školní akademie a děti ze sboru i z Rytmiky nacvičily pěkný program, oslovila nás paní Čechová, která tato setkání organizuje, ať jim svůj program předvedeme. Ve středu 6. května proto přišla do hasičárny v Neplachovicích asi 35 členná skupina dětí. Všem babičkám a dědečkům zatančily, zazpívaly a zahrály na hudební nástroje. Celý program prostřídaly přednesem básniček. Na závěr jsme sklidili velký potlesk a paní Čechová nezapomněla ani na sladkou odměnu.
Celý program připravili paní vychovatelka Černohorská a paní učitelka Mrkvanová, na kytaru doprovázel pan Pater.

 

Sportovní odpoledne

V neděli 10. května proběhlo zahájení sportovní sezóny na hřišti u střelnice v Neplachovicích. Za proměnlivého počasí se děvčata Rytmiky předvedla ve dvou tancích. Obě vystoupení se návštěvníkům líbila, zvláště cvičení s koloběžkami bylo neobvyklé. Posuďte sami – shlédněte fotografie z nedělního vystoupení.

Text a foto: Marie Černohorská, video: Martina Mrkvanová