Výtvarná výchova ve 3. třídě

Ve čtvrtek 21. 5. nebylo zrovna ideální počasí k pobytu venku, ale 3. třída přesto neváhala a v rámci hodiny výtvarné výchovy šla kreslit ven. Kreslili jsme křídami na asfalt, chtěli jsme tvořit street art (pouliční umění), o kterém jsme si v předchozích hodinách povídali. Inspirovali jsme se kresbami Davida Zinna. Hodina se všem líbila, děti kreslily, jak nejlépe uměly, už plánují, kdy do ulic vyrazíme znovu.

Mgr. Dagmar Bumbálková