Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Vzácná návštěva…

… k nám opravdu dorazila! Jak už u nás ve škole bývá zvykem, navštívili nás naši budoucí spolužáci ze ZŠ Brumovice. Deset cyklistů v tyrkysově modrých tričkách a s úsměvy na rtech došlapali před naši školu. Nejevili žádné známky fyzického vyčerpání (ba naopak), a tak je naši předem vyvolení průvodci ihned provedli naší školou. Budoucím šesťákům ukázali šatny, jazykovou  učebnu, budoucí třídu, počítačovou učebnu, sborovnu, tělocvičnu… Ve třídě jsme se novým kamarádům představili a navzájem jsme si předali drobné dárky. Nezapomněli jsme brumovickým dětem ukázat i naši jídelnu, kde pro nás bylo nachystáno sladké překvapení. Společně jsme dopolední čas strávili i v Holasovicích na hřišti. Děti se tak navzájem více poznaly a zahrály si společně hry. Po obědě už čekala naši návštěvu cesta zpět do Brumovic. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Monice Musilové ze ZŠ Brumovice a paní učitelce Blaženě Wertichové za příjemně strávené dopoledne. Velké poděkování patří i naší paní vedoucí ŠJ – Šárce Petlachové za vynikající sladké překvapení.

                                                                                                                              Mgr. Hana Grigorová