Branná soutěž Wolfram a postup do krajského finále

Dne 11. května proběhla v Opavě na ZŠ Englišova pro nás dlouho očekávaná a vítaná branná soutěž Wolfram, ve které žáci měří svou fyzickou zdatnost, ale také přesnost, střelbu a vědomosti v disciplínách, které jsou navázány na vojenskou tématiku. V letošním roce se soutěž těšila rekordnímu zájmu nejen v okrese Opava. Školy mohly do soutěže vyslat hned dvě družstva, čehož jsme také využili. Na úvodní nástup a rozcvičku se tedy sešlo celkem 23 družstev a v krásném slunečném počasí se děti mohly zapojit do netradičních, nejen sportovních, disciplín. Po úvodním vědomostním rozstřelu se družstva rozběhla k jednotlivým disciplínám, mezi které patřila překážková dráha, hod granátem, vědomostní test o válečné operaci Wolfram, střelba ze vzduchové pistole, navigace v minovém poli, zdravověda a běh na 1 kilometr. Celý program byl doplněn výstavou dobových zbraní a laserovou střelnicí. V našem prvním družstvu soutěžil Matěj Dehner, Marek Kurowski, Mikuláš Serdel a Tamara Marethová a celkový součet bodů všech disciplín vystačil na 16. místo. Naše druhé družstvo ve složení Albert Vávra, Ondřej Čapek, Matěj Vrbický a Anna Kořistková si vedlo o mnoho lépe a závěrečné hodnocení nám udělalo nesmírnou radost. V konkurenci 23 družstev jsme obsadili krásnou 2. příčku, která přinesla nejen zajímavé ceny, ale hlavně postup na krajské finále do vojenského prostoru Libavá, které proběhne začátkem října příštího školního roku.

Všem našim žákům děkuji za další zdařilou reprezentaci školy a přidávám gratulaci k postupu a skvělému umístění.

Mgr. Jakub Machel