Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Naši žáci v dobrém rozmaru V barvách duhy Hledání Bludišťáka Základní škola a Mateřská škola Neplachovice Adaptační kurz Posloucháme Sběr vody Bude se testovat Zbarví se? A pod mikroskop

Žáci z Brumovic u nás na návštěvě

Ve středu 25. 5. byli páťáci nervózní a nedočkaví zároveň. Není divu, těšili se na své nové spolužáky, ale také se trošku obávali, zda si budou rozumět. Čekání se vyplatilo a po půl deváté se počáteční obavy začaly vytrácet. Ukázka školy byla samozřejmostí, pravdou je, že žáci z Brumovic byli překvapeni prostory a množstvím dveří, které naše škola ukrývá. Postupně nahlédli do všech učeben, nakonec jsme  útočiště našli v žákovské knihovně. Představení bylo rychle za námi a už teď můžeme prozradit budoucím vyučujícím, že to rozhodně nebudou mít jednoduché se zapamatováním všech jmen. Předávání vlastnoručně vyrobených dárků bylo milé a někdy ostýchavé. Poté na děti čekalo překvapení v podobě svačinky ve školní jídelně. Velká pochvala patří paním kuchařkám, protože muffiny byly dle dětí famózní. Ve třídě už byly nachystány tablety. Rozdělení do dvojic proběhlo pomocí aplikace a pak už hurá do zadaného úkolu. Jaké máš oblíbené jídlo? Jak trávíš volný čas? Jaké je tvé oblíbené místo? Jaké jsou tvé koníčky? Na všechny tyhle otázky se žáci snažili odpovědět obrázkem, který tvořili v aplikaci Pic Collage. Následné hádání co je čí, bylo legrační a již bez ostychu. Zjistili jsme, že jednoznačně nejoblíbenější jídlo této třídy bude řízek. A že to bude sportovní třída, jistě potěší pana učitele Machela, který má ke sportu také velmi blízko. Následoval přesun do tělocvičny, kde si v družstvech vyzkoušeli štafetový běh s velmi zajímavými překážkami a následně vybíjenou. A protože se kluci velmi rychle skamarádili, společný oběd se již konal v duchu jedné třídy.

Tak ahoj v září, zaznívalo při loučení. Určitě ale mohu prozradit, že se uvidíme mnohem dříve, protože jsme rádi přijali pozvání přijet budoucí spolužáky navštívit.  Proto páťáci, zkontrolujte vybavenost svého kola, oprašte znalosti z dopravní výchovy a můžeme vyrazit do Brumovic.

Ráda bych budoucím šesťákům popřála, aby jim jejich nadšení vydrželo a po další čtyři roky byli super kolektiv a táhli za jeden provaz v dobrém i zlém. A panu učiteli Machelovi třídu, se kterou bude zažívat jen příjemné starosti.

Mgr. Klára Střížová