Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude potřebné dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Formální část:

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit v měsíci dubnu, kdy se konají zápisy žáků do 1. třídy, stanovuje ředitelka školy termín pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce na dny od 1. do 18. dubna 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – ID DS: ddzmfqj
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na mailovou adresu: zsneplachovice@skolanep.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu):
  Základní škola a Mateřská škola Neplachovice
  Školní 199
  747 74 Neplachovice
 • osobním podáním do schránky u vchodu do budovy školy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Žádost lze stáhnout viz níže nebo v sekci Dokumenty ke stažení, popř. bude zákonnému zástupci zaslána mailem po předchozí telefonické domluvě. Pokud bude obnoven provoz mateřských škol, budou žádosti k dispozici i v mateřských školách Neplachovice, Holasovice a Loděnice.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, uveďte tuto skutečnost v dalších informacích žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání žáků:

 • dosažení věku pro přijetí do 1. ročníku

Počet žáků, které je možno přijmout do 1. ročníku:

 • maximálně 50 žáků

Motivační část:

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné dodatečně uspořádat pro přijaté děti a jejich zákonné zástupce společné setkání.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat na tel. čísle 737 204 182. 

                                                                                                             PaedDr. Ivana Pavlíková, ředitelka školy

Žádost o přijetí k povinné školní docházce si můžete stáhnout zde.