Zápis dětí do mateřské školy

Dne 22. 5. 2014 se konal zápis dětí do mateřské školy. Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace, podle ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2014 byly přijaty děti s těmito registračními čísly:

  • 170/2014
  • 172/2014
  • 174/2014
  • 175/2014

Datum zveřejnění: 2. 6. 2014

PaedDr. Ivana Pavlíková
ředitelka školy