Zdravotní ústav Ostrava – besedy se žáky

I v letošním školním roce jsme využili služeb Zdravotního ústavu v Ostravě. Lektorky, studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity, strávily na naší škole tři dny, celkem 18 vyučovacích hodin. Formou her, prezentací a dotazníků se žáci seznámili s různými tématy: 5. třída, 6. A, 6. B, 7. B, 9. A a 9. B – DUŠEVNÍ  ZDRAVÍ,  7. A – KOUŘENÍ a 8. A a 8. B – HIV. Většina třídních učitelů si vybrala právě téma duševní zdraví, neboť psychických problémů se u dětí objevuje stále víc. Proto je dobré, když se děti seznámí s tím, co obnáší zdravý životní styl – dostatek spánku, zájmových aktivit, pobyt na čerstvém vzduchu, dobré vztahy s okolím, sebepoznání, vyvážená strava, méně aktivit na sociálních sítích apod. Lektorky naučily žáky také různé relaxační techniky. Podle vyplněných dotazníků a zpětných reakcí dětí soudíme, že program splnil očekávání a snad podpořil i snahu dětí o zlepšení duševního zdraví.

                                                                                                                        Mgr. Renata Schreierová