Zdravé zuby

Projekt Zdravé zuby je osvětový program na prevenci péče o dětský chrup. Cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní

Pasování prvňáčků na čtenáře – projekt I. třídy

Na začátku školního roku čeká na žáky 1. třídy dlouhá cesta za čtenářským dobrodružstvím. Rovnocenným partnerem tohoto projektu je Místní knihovna Pavla Křížkovského

Pomáháme zvířatům

V letošním školním roce budou žáci I. – III. třídy  pokračovat v projektu Pomáháme zvířatům. Chtějí takto přilepšit zvířátkům v zimních měsících. Děti sbírají

Evropský den jazyků

K začátku každého školního roku již neodmyslitelně patří prezentace Evropského dne jazyků, jehož oficiální datum bylo Radou Evropy stanoveno na 26. září. U nás ve škole probíhá

Máme se… !!!

Prvňáci mají deváťáky, deváťáci mají prvňáky, mají jeden druhého a mají se skvěle! Těchto pár slov by úplně stačilo jako charakteristika toho, čemu se hrdě říká projekt.

Deváťáci spolužákům

Žáci 9. třídy organizují pro všechny žáky naší školy Halloweenskou diskotéku, popř. Mikulášskou, a samozřejmě Valentýnskou diskotéku. A věřte, mají s přípravou nemálo práce.

Recyklohraní

Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů a rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí.

Tak šla historie

Projekt zaměřený na důkladné poznání dějin 20. století proběhne v 8. a 9. třídě v hodinách literární výchovy a dějepisu. Žáci budou poznávat život minulého století formou

Stavební slohy

Od páté třídy se žáci seznamují v hodinách vlastivědy a dějepisu se stavebními slohy, s jejich znaky a památkami. V hodinách výtvarné výchovy ztvárňují stavby určitého slohu,

Malí meteorologové (IV. třída)

Žáci IV. třídy pozorují přírodu a zaznamenávají každý den teplotu a počasí. Na každý měsíc mají připravený pracovní arch, do kterého hodnoty teplot zapisují a zakreslují

Dopravní výchova

Úkolem kurzu dopravní výchovy je shrnutí a rozšíření vědomostí a dovedností žáků v dopravní výchově, jejich spojení s praxí a vytvoření předpokladů pro to, aby se desetiletí

Soptík

Projekt SOPTÍK bude ve školní družině probíhat ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči. Děti získají základní vědomosti v požární výchově, zkusí si práci s hadicemi,

Medvědí stezkou

Medvědí stezkou je název závodu dětí v přírodě. Soutěží dvojice závodníků (od 9 let do 18 let), jejichž úkolem je proběhnout vyznačenou tratí (3 – 5 km) a splnit úkoly ze

Medvědí ministezka

Je to podobný závod jako Medvědí stezkou, který je určen malým dětem a jejich rodičům. Jeho pořadateli jsou žáci vyššího stupně, kteří mají zkušenosti z oficiální soutěže. Ve

Putování po Neplachovicích

V tomto školním roce budeme skutečně, ale i pomyslně putovat po obci Neplachovice. Budeme se seznamovat s historií významných památek, hledat zajímavá místa a všímat si pozoruhodných

Čtení pomáhá

Tak jako v loňském školním roce se zapojíme do celorepublikového projektu Čtení pomáhá, který podporuje čtenářství u dětí a umožňuje jim podílet se na charitativní činnosti.

Sportovec roku

Je to projekt, který ocení nejlepší sportovce školy. Žáci jsou celoročně sledováni a testováni v rámci tělesné výchovy, sportovních her a při prezentaci školy v různých

Olympijský den

Každoročně pořádáme sportovní den, kdy všichni žáci naší školy mohou ukázat, jak zvládnou tradiční i netradiční sportovní disciplíny. Disciplíny vybíráme s ohledem na